Kancelaria Patentowa  
home biuro@patentowa.com.pl
 
 
 

KANCELARIA PATENTOWA

mgr inż. Bożydar Piotrowski

O F E R T A

Niniejszym oferujemy następujące usługi w sprawach dotyczących
Ochrony Własności Przemysłowej (zgodnie z Ustawa "Prawo własności przemysłowej" Dz. Ust. nr 49 z dnia 19 maja 2001r.)

1. Opracowanie dokumentacji zgłoszenia do ochrony w Urzedzie Patentowym RP:

 • znaków towarowych ( w tym firmowych oraz etykiet i opakowań)
 • wynalazków ( patenty)
 • wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • topografii układów scalonych
 • oznaczeń geograficznych

2. Utrzymywanie ochrony patentowej i przeciwdziałanie naruszaniu praw wyłącznych, z:

 • patentu,
 • wzoru użytkowego,
 • wzoru przemysłowego,
 • znaku towarowego,
 • topografii układu scalonego,
 • oraz czynom nieuczciwej konkurencji

3. Prowadzenie badan patentowych:

 • stanu techniki - dla oceny możliwości wprowadzenia na rynek nowego wyrobu i możliwości uzyskania ochrony na wynalazki lub wzory użytkowe
 • zdolności patentowej - dla oceny możliwości uzyskania ochrony patentowej dla rozwiązań własnych
 • zdolności rejestrowej - dla oceny możliwości uzyskania ochrony znaków towarowych, etykiet, opakowań
 • czystości patentowej - dla uniknięcia ryzyka naruszenia obcych praw wyłącznych w przypadku podejmowania nowej produkcji

4. Opracowywanie umów z zakresu ochrony własności przemysłowej (prawa wyłączne), w tym umów licencyjnych, na korzystanie z chronionych rozwiązań.

5. Dozorowanie terminów przedłużenia ochrony.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG KANCELARII

e-mail: biuro@patentowa.com.pl